Dodaj do ulubionych
Załóż konto

Pkd.pl

Twój biznes. Szybkie pytania, szybkie odpowiedzi!

Podklasa: Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną:

D. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 35.1. WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 35.11. WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 35.11.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach, elektrociepłowniach, elektrowniach atomowych lub hydroelektrowniach, za pomocą turbin gazowych, generatorów wysokoprężnych i ze źródeł odnawialnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wytwarzania energii elektrycznej przez spalanie odpadów, sklasyfikowanego w 38.21.Z.
35.12. PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 35.12.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • przesyłanie energii elektrycznej sieciami przesyłowymi z miejsca jej wytworzenia do systemu dystrybucji.
35.13. DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 35.13.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność systemów dystrybucji (obejmujących linie, słupy, liczniki oraz instalacje elektryczne), przesyłających energię elektryczną z miejsca jej wytworzenia lub z systemu przesyłowego, do odbiorcy końcowego.
35.14. HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 35.14.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • sprzedaż energii elektrycznej użytkownikom,
  • działalność pośredników i agentów organizujących sprzedaż energii elektrycznej za pomocą systemów dystrybucji, obsługiwanych przez inne jednostki,
  • działalność w zakresie wymiany mocy i zdolności przesyłowej energii elektrycznej.